Christian culture 基督教文化学刊

Christian "Non-self" v.s. Buddhist "Non-self"

Author: ZHANG Shiying, Nankai University

 

Full Text (International Version):

ZHANG ShiyingSCN JSCC.pdf

 

Full Text (Simplified Chinese Version): 

ZHANG ShiyingSCN JSCC.pdf